Informasjon


Orientering om vigsel

Velg ønsket dato for vigsel. Dersom du ikke finner ønsket dato er den allerede opptatt av andre som skal gifte seg samme dagen. Etter at dato for vigsel er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg har en tidligere registrering", og oppdatere innholdet. Bruk samme fødselsnummer og telefonnummer som ved første innlogging.

Dersom du ønsker å endre bryllupsdato, må du ta kontakt med oss på post.sarpsborg@kirken.no  Innsamlet data i forbindelse med forespørselen blir lagret og benyttet så lenge det er behov i henhold til retningslinjer for slike henvendelser.

NB! Det er kun mulig å registrere bryllup i inneværende og påfølgende år. Det betyr at registrering av bryllup i 2025, først kan gjøres fra 2. januar 2024.